Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 18. 12. 2014

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 18. 12. 2014

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2014), které se koná ve čtvrtek 18 . 12. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení č.4/2014
 4. Rozpočtové opatření č. 3/2014
 5. Schválení rozpočtu na rok 2015
 6. Předložení návrhu rozpočtu 2015 – DSO mikroregion Kolínské Zálabí se zápisem o dílčí přezkoumání
 7. Schválení odpisového plánu
 8. Schválení rozpočtového výhledu do roku 2017
 9. Plány obce na rok 2015
 10. Diskuse
 11. Závěr