Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zahrada Čech 2013

Obec Volárna

Zahrada Čech 2013

TJ SOKOL Volárna pořádá dne 14. 9. 2013 zájezd do Litoměřic na výstavu “ZAHRADA ČECH”. Cena zájezdu 200 Kč. Přihlášky je možné podávat u Radka Pelikána. Mobil: 723 877 818.