Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Sbírka na povodně 2013 prodloužena do 26. 7. 2013

Obecní úřad ve Volárně oznamuje, že kdo s občanů má zájem přispět finanční částkou lidem postiženým povodněmi, může tak učinit do konce tohoto týdne v úředních hodinách. Předem děkujeme všem případným dárcům.