Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 20. 5. 2013

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 20. 5. 2013

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2013), které se koná v pondělí 20 . 5. 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.2/2013
  4. Smlouva – dopravní obslužnost na rok 2013
  5. Schválení účetní uzávěrky
  6. Schválení odpisového plánu na rok 2013
  7. Rozpočtové opatření
  8. Diskuse
  9. Závěr