Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Dřevěný odpad

Obec Volárna

Dřevěný odpad

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v termínu od 6. 4. 2013 do 29. 4. 2013 bude probíhat sběr přírodního dřevěného odpadu (odpad z prořezávek stromů a keřů). Sběrné místo je vytyčeno dřevěnými kolíky na poli v soutoku Kolíbky a náhona za Joskovými. Uskladnění bude povoleno ve výše uvedeném termínu každou sobotu v dopoledních hodinách.

Obecní úřad důrazně žádá občany, aby odevzdávali pouze stanovený odpad, tj. pouze přírodní dřevěný odpad z prořezávky stromů a keřů a následně dodržovali čistotu v okolí sběrného místa. Po výše uvedeném termínu nebude možno uskladňovat materiál žádný.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel.