Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 21. 3. 2013

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2013), které se koná ve čtvrtek 21 . 3. 2013 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. P. Plaček Miloš – slib zastupitele
 4. Kontrola usnesení č.1/2013
 5. Prodej pozemku p.č. 979/75
 6. Rámcová smlouva Social Trade s.r.o
 7. Žádost p. Lacina (Obecní hospoda)
 8. Darovací smlouva s AVE Kolín s.r.o.
 9. Zrušení VŘ na dodavatele “V+K”
 10. Schválení dotace na konání voleb
 11. Diskuse
 12. Závěr