Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 11. 2. 2013

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2013), které se koná v pondělí 11 . 2. 2013 od 18:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.7/2012
  4. Motocyklové závody
  5. Dodatek smlouvy AVE Kolín
  6. Dopis p. Lacina (Obecní hospoda)
  7. Právní služby pro obec
  8. Diskuse
  9. Závěr