Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 20. 12. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 20. 12. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2012), které se koná ve čtvrtek 20. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.6/2012
  4. Územní plán obce Volárna
  5. Rozpočtové opatření č.3/2012
  6. Rozpočet Mikroregionu KZ na rok 2013
  7. Rozpočet obce na rok 2013
  8. Vnitřní směrnice – účetnictví obce
  9. Diskuse
  10. Závěr