Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Slavnostní rozsvícení 2012

Obec Volárna

Slavnostní rozsvícení 2012

Obecní úřad Volárna si dovoluje pozvat všechny spoluobčany na již tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Rozsvícení proběhne 2. 12. 2012 v 17.00 hodin na volárenské návsi. Všichni jste srdečně zváni.