Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 5. 11. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 5. 11. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (06/2012), které se koná v pondělí 5. 11. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.5/2012
  4. Žádost o příspěvek – Hartmanovi (č.p. 189)
  5. Výběrové řízení „Splašková kanalizace + vodovod“ v obci Volárna
  6. Dodatek smlouvy MŠ Jestřabí Lhota
  7. Žádost o příspěvek MŠ Jestřabí Lhota
  8. Územní plán obce Volárna
  9. Diskuse
  10. Závěr