Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 10. 9. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 10. 9. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2012), které se koná v pondělí 10. 9. 2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.4/2012
  4. Rozpočtové opatření č.2/2012
  5. Smlouva s dodavatelem na výstavbu dětského hřiště v obci Volárna
  6. Informace Vodovod, Kanalizace v obci Volárna
  7. Informace Územní plán obce Volárna
  8. Diskuse
  9. Závěr