Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Žákovský fotbalový turnaj 2012

Obec Volárna

Žákovský fotbalový turnaj 2012

Dne 4. 8. 2012 proběhne na volárenském hřišti žákovský fotbalový turnaj. Předpokládaný start je plánován na 7. 30 hodin.