Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Pouťový fotbalový turnaj 2012

Obec Volárna

Pouťový fotbalový turnaj 2012

Dne 11. 8. 2012 proběhne na volárenském hřišti fotbalový turnaj. Start akce je plánován od 9. 00 hodin.