Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 18. 6. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 18. 6. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2012), které se koná v pondělí 18. 6. 2012 od 19:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.3/2012
  4. Závěrečný účet obce za rok 2011
  5. Závěrečný účet Mikroregionu Kolínské Zálabí za rok 2011
  6. Rozpočtové opatření č.1/2012
  7. Diskuse
  8. Závěr