Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 23. 4. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 23. 4. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2012), které se koná v pondělí 23. 4. 2012 od 19:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.2/2012
  4. Symboly obce
  5. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna – zpráva výběrové komise
  6. Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů MZŠ Krakovany
  7. Diskuse
  8. Závěr