Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Polabí – regionální produkt

Obec Volárna

Polabí – regionální produkt

MAS Podlipansko vyhlašuje jarní výzvu příjmu žádostí o registrovanou značku “POLABÍ – regionální produkt ®

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, místní akční skupinou Zálabí a dalšími partnery turistické oblasti Polabí vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt ®.

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 2. května 2012.

Certifikovat lze:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, intarzie nábytek, upomínkové předměty, fotografie, …

potravinářské a zemědělské produkty, jako je mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, ryby, med, …

dále pak přírodní produkty léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerální vody, aj.

Žádosti posuzuje a schvaluje certifikační komise, složená ze zástupců neziskových organizací, výrobců a zástupců místních akčních skupin regionu Polabí. Nezávislá komise hodnotí tyto aspekty:

  • Původ výrobku, tradici výroby, výrobní technologii a firmy samotné
  • Podíl vynaložené ruční a duševní práce
  • Využití místního materiálu při výrobě
  • zpracování místních surovin
  • Kvalitu výrobu a zpracování
  • Šetrnost k přírodě
  • Jedinečnost produktu

Lhůta a místo pro podání žádosti o registrovanou značku POLABÍ regionální produkt ®

Žádost doručte osobně nebo poštou, v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději do 2.5.2012, na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.

Osoba přijímající žádosti a poskytující další informace:
Iveta Minaříková, tel: 721 170 352, vandrovani@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz

Dokumenty ke stažení (žádost, zásady značení, seznam obcí a certifikační podmínky) naleznete pod tímto odkazem: mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-produkt

V Pečkách dne 29. 3. 2012
Iveta Minaříková, projektová manažerka MAS Podlipansko