Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Obec Volárna

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 24. 4. 2012 dojde v obci Volárna v části “k Ovčárům, k hlavní silnici, k Velkému Oseku” k přerušení dodávky elektrické energie v době od 8:00 do 17:00.

ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením §25, odst.4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Bližší informace lze získat na poruchové lince 840 850 860.