Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Obecní znaky – konečný návrh

Na posledním zastupitelstvu obce byla schválena finální podoba znaku a vlajky Volárny. V této podobě a s následujícím popisem byly symboly obce zaslány příslušným úřadům k posouzení.

Popis obecních symbolů