Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Obecní znaky – konečný návrh

Obec Volárna

Obecní znaky – konečný návrh

Na posledním zastupitelstvu obce byla schválena finální podoba znaku a vlajky Volárny. V této podobě a s následujícím popisem byly symboly obce zaslány příslušným úřadům k posouzení.

Popis obecních symbolů