Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Dřevěný odpad

Obec Volárna

Dřevěný odpad

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v termínu od 19.3.2012 do 14.4.2012 bude probíhat sběr přírodního dřevěného odpadu ( odpad z prořezávek stromů a keřů ). Sběr bude prováděn u sběrného místa v termínech provozní doby sběrného místa ( tj. čtvrtek 17-18 hod a sobota 9-11 hod ).

Obecní úřad důrazně žádá občany, aby odevzdávali pouze stanovený odpad, tj. pouze přírodní dřevěný odpad z prořezávky stromů a keřů. Každý jiný druh odpadů zůstane po termínu ukončení neodvezen a bude dále hyzdit okolí sběrného místa.

V LETOŠNÍM ROCE NEPROBĚHNE PÁLENÍ ČARODĚJNIC U VÁHY. ODKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV ODPADU V TÉTO OBLASTI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. 

OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ OBČANY O DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL A DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.