Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 23. 2. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 23. 2. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2012), které se koná ve čtvrtek 23. 2. 2012 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č.1/2012
  4. Návrh na odkoupení pozemku p.č.st. 129 v k.ú. Volárna
  5. Zadávací řízení na ČOV Volárna
  6. Zakázka malého rozsahu na dodavatele dětského hřiště pro obec Volárna
  7. Návrh změny územního plánu obce Volárna
  8. Žádost o příspěvek na provoz zařízení HANDICAP CENTRUM SRDCE o.p.s. pro rok 2012
  9. Diskuse
  10. Závěr