Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu obce

Obec Volárna

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu obce

Obec Volárna vyzývá občany a majitele pozemků ve správním obvodu obce Volárna k podávání návrhů na změnu/úpravu územního plánu obce. Výše uvedení mají možnost své návrhy podávat písemnou formou na obecní úřad ve Volárně do 30. 3. 2012