Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu obce

Obec Volárna vyzývá občany a majitele pozemků ve správním obvodu obce Volárna k podávání návrhů na změnu/úpravu územního plánu obce. Výše uvedení mají možnost své návrhy podávat písemnou formou na obecní úřad ve Volárně do 30. 3. 2012