Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Rozhovor se starostou pro kolínský Pres

Obec Volárna

Rozhovor se starostou pro kolínský Pres

Před 14-ti dny vyšel v kolínském Presu rozhovor se starostou naší obce. Jeho plné znění vám přinášíme na následujících řádcích…

Bývalý extraligový sudí vládne obci.

Starostou Volárny je prvním rokem Ing. Bc. Jaroslav Kubeš. Do obce, ve které má jeho rodina kořeny, se přistěhoval z Kolína, kde bydlel. Neuvolněný starosta vládne obci o 500 obyvatelích. Je odborníkem ve stavebnictví, ve volném čase stále působí jako hokejový rozhodčí.

* Jste starostou první volební období. Jak se to seběhlo a jak vypadá vaše zastupitelstvo?

V obci se utvořila čtyři sdružení nezávislých kandidátů. Výsledek voleb pak do sedmičlenného zastupitelstva vynesl nezávislé kandidáty, zastupující všechna čtyři sdružení. Z minulého volebního období v zastupitelstvu zůstali pouze dva členové. Domnívám se, že to současné je složeno velice slušně jak věkově, tak odborně. Zastoupeny jsou všechny věkové generace a po odborné stránce jsou v zastupitelstvu odborníci na řadu činností např. stavební či ekonomické, které obec využije.

* Jaký je váš hlavní cíl?

Vycházíme z toho, že lidé mají dnes úplně jiné nároky a požadavky než před lety. Obec potřebuje nutně inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, čistírnu odpadních vod, případně plyn. Zatím je zde pouze elektřina a povrchová kanalizace.  V současnosti jsme podali žádost o dotaci na ČOV, kanalizace a vodovod budou následovat. Řádově se jedná o náklady v desítkách milionů Kč. Čas jsme bohužel ztratili tím, že k těmto akcím nebyly potřebné projekční podklady, tudíž se nedalo žádat o dotace. Jejich vyhotovení nám trvalo rok, a přesto ještě nejsme u cíle.

* Mají lidé zájem se stěhovat na Volárnu?

Ano. Obec je výborně situovaná. Blízko do lesa, na cyklostezky a přitom také do Kolína, Hradce Králové, Prahy. Mladší generace si polohu obce chválí, ale chce mít zajištěny podmínky, které bohužel v současnosti můžeme nabídnout jen zčásti. Nejde ani tak o školu, školku jako hlavně o inženýrské sítě a napojení na ně. Tímto směrem se musíme ubírat, jinak zůstaneme přešlapovat na místě a mohli bychom se začít vylidňovat.

* Máte v současné době pozemky určené na stavby rodinných domků?

Obec v současnosti nabízí 2 pozemky (blíže na www.volarna.cz), další vhodné pozemky zatím k dispozici nemá. Je třeba najít investora, modernizovat územní plán, provést zasíťování a věci s tím spojené.

* Vy sousedíte s automobilkou TPCA. Co vám to přineslo?

Zrovna nyní řešíme takový Danajský dar. V roce 2006 byla společně ze zdrojů automobilky a obce zpevněna část polní cesty – cyklostezky. Ta bohužel ale končí v polích a cca 700 metrů je nezpevněných. Cyklisté se v případě špatného počasí potýkají s blátem, což není zrovna ideální, o bruslařích ani nemluvě. Problém je v tom, že obec na zpevnění tohoto úseku nemá v podstatě žádný vliv, protože popisovaná část cesty se nachází v katastru Ovčár a je v majetku města Kolína. Přesto děláme maximum proto, abychom oněch 700 m zpevnili, ať již s pomocí města Kolína či TPCA. Proces je to ovšem zdlouhavý. Přitom zpevnění by umožnilo zprůchodnit stezku, kdy bruslaři mohou jet okruh 30 kilometrů, aniž by museli sundat brusle.

* A o dalších plánech?

Volárna vlastní zajímavý pozemek uvnitř obce. Na tomto pozemku chceme umístit dětské hřiště a relaxační zónu pro občany i návštěvníky. Loni jsme požádali o dotaci, bohužel jsme neuspěli, letos žádáme znovu a věříme, že budeme mít více štěstí. Pokud se nepodaří dostat dotaci ani letos, začneme postupné budování financovat sami. Další akcí, kterou bychom rádi zrealizovali je oprava chodníku při hlavní silnici od Jestřabí Lhoty na Velký Osek. I na tuto akci je podána dotační žádost. Samostatnou kapitolou v delším časovém horizontu je potom revitalizace návsi s přilehlým parčíkem. S ohledem na křížení tří komunikací je zde totiž katastrofální bezpečnost.

JIŘÍ ČERVÍN