Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Poplatky 2012

Obec Volárna

Poplatky 2012

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2012 (poplatek za svoz komunálního odpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 8 – 13 a 15 – 20 hodin a každý čtvrtek 8 – 13 a 15 – 17 hod nebo bezhotovostně na účet obce č. 8728151/0100.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2012:

         činí 450 Kč/trvale žijící osobu/rok

         činí 450 Kč/rekreační objekt/rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 2/2010. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2012 / ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3.2012 a do 30.6.2012. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více členů domácnosti, je variabilním symbolem číslo popisné.

Poplatek za psa na rok 2012:

         činí za prvního psa 50 Kč/ rok

         činí za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč/ rok

 

Poplatek je řešen dle Obecně závazné vyhlášky obce Volárna č. 1/2011. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3.2012. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více psů ještě uveďte číslo popisné.