Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 26. 1. 2012

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 26. 1. 2012

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (01/2012), které se koná ve čtvrtek 26. 1. 2011 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Kontrola usnesení č.9/2011

 4. Vnitřní směrnice obce Volárna č. 1/2011 (pronájmy místností v budově OÚ)

 5. Vnitřní směrnice obce Volárna č. 2/2011 (dotace obce na nové zpevněné přístupové plochy k novostavbám RD)

 6. Stanovení termínu inventury

 7. Volba členů inventurní komise

 8. MAS Zálabí

 9. Rozpočtové opatření č. 5

 10. Diskuse

 11. Závěr