Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Vítání občánků – 2012

Dne 19. 2. 2012 budou na Obecním úřadě přivítáni naši noví občánci. Vítání začíná v 15.00 hodin.