Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Vítání občánků – 2012

Obec Volárna

Vítání občánků – 2012

Dne 19. 2. 2012 budou na Obecním úřadě přivítáni naši noví občánci. Vítání začíná v 15.00 hodin.