Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Sběrné místo

Obec Volárna

Sběrné místo

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 14. 1. 2012 dojde k uzamčení nově oploceného sběrného místa. Nové sběrné místo bude následně otevřeno:

– KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17.00 DO 18.00 HODIN

– KAŽDOU SOBOTU OD 9.00 DO 11.00 HODIN

Mimo tyto hodiny bude sběrné místo zavřeno. Na sběrné místo můžete nosit VELKOOBJEMNÝ a ŽELEZNÝ ODPAD.

Odstranění nebezpečného odpadu zůstane zachováno mobilním svozem 2 x ročně. Stavební suť na sběrné místo nepatří!

Obecní úřad důrazně žádá občany, aby zachovávali čistotu prostředí v bezprostředním okolí sběrného místa, nevytvářeli lokální skládky v místech, které k tomu nejsou určeny a zabránili tak dalšímu hyzdění naší obce.

OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ OBČANY O DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL A DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL.