Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 19. 12. 2011

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 19. 12. 2011

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (8/2011), které se koná v pondělí 19. 12. 2011 od 18:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení č. 8/2011
  4. Rozpočet obce na rok 2012
  5. Rozpočet Mikroregionu KZ na rok 2012
  6. Rozpočtové opatření č.4
  7. Smlouva AVE – veřejné osvětlení a rozhlas
  8. Informace o dotacích – investiční akce obce Volárna
  9. Diskuse
  10. Závěr