Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Zasedání zastupitelstva 5. 12. 2011

Obec Volárna

Zasedání zastupitelstva 5. 12. 2011

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (8/2011), které se koná v pondělí 5. 12. 2011 od 19:00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

 

PROGRAM

  • 1. Zahájení
  • 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  • 3. Kontrola usnesení č. 7/2011
  • 4. Změna člena finančního výboru
  • 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
  • 6. Dotace Středočeský kraj
  • 7. Diskuse
  • 8. Závěr