Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Mikulášská 2011

Dne 2. 12. 2011 proběhne od 17.00 hodin v Obecní hospodě mikulášská zábava pro naši mladou generaci spoluobčanů. Všichni jsou srdečně zváni!