Volárna, okr. Kolín. ČR
+420 321 320 022
volarna@volarna.cz

Mikulášská 2011

Obec Volárna

Mikulášská 2011

Dne 2. 12. 2011 proběhne od 17.00 hodin v Obecní hospodě mikulášská zábava pro naši mladou generaci spoluobčanů. Všichni jsou srdečně zváni!