Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Základní informace

1. Název – Obec Volárna

2. Důvod a způsob založení

Obec Volárna vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1. zákona 128/2000 Sb., O obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

Starosta: KOHOUTEK Oldřich

Místostarosta: PELIKÁN Radek

Kontrolní výbor: PLAČEK Miloš

Finanční výbor: MÁCHA Rostislav

Ostatní členové: BAYEROVÁ Dana, HANEK Aleš, ORBAN Zbyněk

4. Kontakt

4.1 Poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu

Obec Volárna
Volárna 137
280 02 KOLÍN

4.2 Úřední hodiny

po: 7:00 – 13:00 a 15.00 – 20.00 hod.
st: 7:00 – 13:00 a 15.00 – 17.00 hod.
čt: 7:00 – 13:00 a 15.00 – 18.00 hod.

4.3 Telefon / fax – +420 321 320 022

4.4 Adresa internetové stránky / elektronická adresa

www.volarna.cz

volarna@volarna.cz

4.5 Datová schránka – ID datové schránky: id6at4s

5. Číslo účtu – KB Kolín 8728151/0100

6. IČO – 00235911