Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Úřední deska

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Příjmy:

Příjmy od členských obcí DSO byly splněny po úpravě rozpočtu na 100% – částka 27.295,- Kč. Původně bylo rozpočtováno 29.000,-Kč. Částka souvisí s počtem obyvatel v jednotlivých obcích (5,- Kč/obyvatele).

Příjem z úroků byl splněn na 84,33% tj. 7,59 Kč oproti upraveným 9,- Kč.

Celkové příjmy byly po rozpočtových opatřeních plněny na 99,99%

 

Výdaje:

Veškeré výdaje byly oproti schválenému rozpočtu čerpány po rozpočtových opatřeních na 96,23%.

Finanční příspěvky obcím a sdružením na pořádání kulturně-sportovních akcí ve výši 15.000,-Kč. Příspěvek obdržela obec Žehuň, Ovčáry, Polní Chrčice.

Výdaje na nákup kancelářských potřeb nebyly čerpány.

Výdaje na služby bank čerpány na 108,02% ze schváleného rozpočtu – bylo upraveno rozp.opatřením

Výdaje na nákup služeb (PC a zprac.účetnictví) čerpány na 123,36%. – bylo upraveno rozp.opatařením

Výdaje na pohoštění oproti schválenému rozpočtu čerpány na 227,52%.- bylo upraveno rozp.opatřením

(Pokračování textu…)