Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Odpady

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 28. 9. 2019

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 28. 09. 2019 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Poplatky 2019

Na rok 2019 byly dle „Usnesení č. 6“  ze dne 20.12.2018 schváleny poplatky komunálního odpadu, BIO odpadu a poplatky za psa v této výši:

Komunální odpad: 550,–Kč/osobu

BIO popelnice: 300,–Kč/rok

Poplatek za psa: 100,–/pes

SVOZ BIOODPADU

OBECNÍ ÚŘAD VOLÁRNA SI DOVOLUJE INFORMOVAT SVÉ OBČANY, ŽE PRVNÍ ODVOZ BIOPOPELNIC BUDE VE ČTVRTEK 28. 3. 2019, a pak následně každý lichý týden, ve čtvrtek.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu dne 6. 4. 2019

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 6. 04. 2019 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)