Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Aktuality

Svoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu dne 29. 9. 2018

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 29. 09. 2018 v době od 11:15 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a ELEKTRO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Informace pro občany obce Volárna

Jednotka dobrovolných hasičů Ovčáry, která zabezpečuje požární ochranu ve vaší obci Vás informuje s čím vám můžeme pomoci… Odstranění po živelných pohromách ( odčerpáváni vody, odstranění polomů a nebezpečných stromů),  odstranění bodavého hmyzu, záchranu zvířat, unik nebezpečných látek a samozřejmě při požáru. Můžete se obrátit na velitele Jednotky Josefa Tuláčka tel.777 073 746 nebo na starostu obce, který se na nás obrátí.