Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Aktuality

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

     19.10.2017        od : 07:00 hod      do : 16:30 hod.

Dotčená čísla popisná:

10 101 1010/2 102 103 104 105 106 107 108 109 11 115 116 117 118 12 120 125 128 129 13 132 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 147 148 15 151 153 154 155 156 158 16 160 161 162 169 17 170 171 174 175 176 18 181 182 185 186 190 26 27 28 29 30 31 314 32 33 34 35 36 38 39 41 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 77 79 80 81 82 85 86 88 9

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

Svoz nebezpečného odpadu 11. 11. 2017

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 11. 11. 2017 v době od 11:30 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)