Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Poplatky 2018

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2018 (poplatek za svoz komunálního odpadu a bioodpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 7 – 13 a 15 – 20 hodin, středu 7 – 13 a 15 – 17 hodin  a každý čtvrtek 7 – 13 a 15 – 18 hod nebo bezhotovostně na účet obce č. 8728151/0100.

(Pokračování textu…)