Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Svoz nebezpečného odpadu 20. 5. 2017

Obecní úřad ve Volárně,

oznamuje občanům, že v sobotu 20. 05. 2017 v době od 11:30 do 12:00 hodin proběhne SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Svozové auto bude přistaveno na obvyklém místě u sběrného místa (kontejner na železo).

Obecní úřad žádá občany o dochvilnost v odevzdávání odpadu a respektování odevzdávaného druhu odpadu. Ten kdo s odpadem dorazí po tomto termínu, bude nucen si odpad odnést zpět domů. Ten kdo dopředu vyhodí odpad na svozové místo a tento odpad dle druhu vyváženého odpadu nebude odvezen, způsobí, že prostředí naší obce zůstane hyzděno i nadále.

 OBECNÍ ÚŘAD DĚKUJE ZA POCHOPENÍ A RESPEKTOVÁNÍ.

(Pokračování textu…)

Závěrečný účet DSO za rok 2016

Příjmy:

Příjmy od členských obcí DSO byly splněny po úpravě rozpočtu na 100% – částka 27.295,- Kč. Původně bylo rozpočtováno 29.000,-Kč. Částka souvisí s počtem obyvatel v jednotlivých obcích (5,- Kč/obyvatele).

Příjem z úroků byl splněn na 84,33% tj. 7,59 Kč oproti upraveným 9,- Kč.

Celkové příjmy byly po rozpočtových opatřeních plněny na 99,99%

 

Výdaje:

Veškeré výdaje byly oproti schválenému rozpočtu čerpány po rozpočtových opatřeních na 96,23%.

Finanční příspěvky obcím a sdružením na pořádání kulturně-sportovních akcí ve výši 15.000,-Kč. Příspěvek obdržela obec Žehuň, Ovčáry, Polní Chrčice.

Výdaje na nákup kancelářských potřeb nebyly čerpány.

Výdaje na služby bank čerpány na 108,02% ze schváleného rozpočtu – bylo upraveno rozp.opatřením

Výdaje na nákup služeb (PC a zprac.účetnictví) čerpány na 123,36%. – bylo upraveno rozp.opatařením

Výdaje na pohoštění oproti schválenému rozpočtu čerpány na 227,52%.- bylo upraveno rozp.opatřením

(Pokračování textu…)