Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Pozvánka – Ustavující zasedání obce Volárna 5. 11. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve v souladu s ustanovením § 93 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Volárna, které se koná v pondělí 5. 11. 2018 od 18:00 hodin, svolaného v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně, dosavadním starostou obce v souladu §91 odst. 1 zákona o obcích.

(Pokračování textu…)

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 6. 11. 2018

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Volárna, které se bude konat:

Dne Od Do
06.11.2018 7:30 14:00

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.