Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 24. 4. 2012 dojde v obci Volárna v části „k Ovčárům, k hlavní silnici, k Velkému Oseku“ k přerušení dodávky elektrické energie v době od 8:00 do 17:00.

ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením §25, odst.4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Bližší informace lze získat na poruchové lince 840 850 860.

Polabí – regionální produkt

MAS Podlipansko vyhlašuje jarní výzvu příjmu žádostí o registrovanou značku “POLABÍ – regionální produkt ®

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, místní akční skupinou Zálabí a dalšími partnery turistické oblasti Polabí vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt ®.

(Pokračování textu…)

Kominík v obci

Kominictví HLADÍK

Kominík p. Hladík z Bělušic bude provádět čištění komínů v obci Volárna  16. a 17. 4. 2012. Při špatném počasí se termín posouvá.

Kontakt :

email: kominikhladik@seznam.cz
tel: 728 119 254  (volat po 18-té hodině)

Orientační cena za vyčištění komínového průduchu, provedení kontroly spalinové cesty a sepsání zprávy je 350 Kč.