Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019

Starostka obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2019), které se koná v pondělí 25. 2. 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (01/2019)
  4. Schválení obchodní smlouvy o reklamě a propagaci
  5. Schválení dodatku smlouvy s AVE s.r.o. na rok 2019
  6. Hrob č.1, p. Vokoun – osvobození od placení nájemného
  7. Rozpočtové opatření č. 02/2019
  8. Ostatní
  9. Diskuze
  10. Závěr