Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Smlouva na odběr vody a provoz kanalizace

Vážení spoluobčané, 
na OÚ byly dovezeny k podpisu smlouvy s firmou VODOS na provoz vodovodu a kanalizace. Prosíme občany, aby se dostavili  v úředních hodinách na OÚ k podpisu těchto smluv. Smlouvy k podpisu budou na OÚ nejpozději do 17. 12. 2018.
Kdo z občanů nemá provedené napojení na kanalizaci , volejte na toto číslo pro odvoz splašků – p. KONYVKA, tel: 603 557 122, který Vám na odpadní vodu vystaví doklad o ekologické likvidaci. Tento doklad si prosím uložte, v případě doložení na životní prostředí.
Odvoz splašků si samozřejmě každý občan hradí sám.
Děkujeme.