Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Pozvánka – Ustavující zasedání obce Volárna 5. 11. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve v souladu s ustanovením § 93 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Volárna, které se koná v pondělí 5. 11. 2018 od 18:00 hodin, svolaného v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně, dosavadním starostou obce v souladu §91 odst. 1 zákona o obcích.

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. volba starosty
  3. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru, volba členů kontrolního výboru
 5. Zřízení kulturního výboru, výboru pro zeleň a životní prostředí a výboru stavebního
  1. určení počtu členů výboru
  2. volba předsedy kulturního výboru
  3. volba předsedy výboru pro zeleň a životní prostředí
  4. volba předsedy stavebního výboru
  5. volba členů do kulturního výboru
  6. volba členů do výboru pro zeleň a životní prostředí
  7. volba členů do stavebního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 7. Diskuze
 8. Závěr