Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 27. 8. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (04/2018), které se koná v pondělí 27. 8. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (03/2018)
  4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
  5. Kanalizace, vodovod – termín napojování
  6. Příspěvek za včasné napojení na ČOV
  7. Rozpočtové opatření č. 04/2018
  8. Ostatní, nové oplocení křížku, dopravní značení, hodnocení poutě
  9. Diskuze
  10. Závěr