Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Informace pro občany obce Volárna

Jednotka dobrovolných hasičů Ovčáry, která zabezpečuje požární ochranu ve vaší obci Vás informuje s čím vám můžeme pomoci… Odstranění po živelných pohromách ( odčerpáváni vody, odstranění polomů a nebezpečných stromů),  odstranění bodavého hmyzu, záchranu zvířat, unik nebezpečných látek a samozřejmě při požáru. Můžete se obrátit na velitele Jednotky Josefa Tuláčka tel.777 073 746 nebo na starostu obce, který se na nás obrátí.