Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 18. 6. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2018), které se koná v pondělí 18. 6. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (02/2018)
 4. Počet členů zastupitelstva do komunálních voleb 2018
 5. Kanalizace, vodovod
 6. Poplatek za stočné
 7. Schválení účetní závěrky sestavenou k 31. 12. 2017
 8. Schválení závěrečného účtu za rok 2017
 9. Rozpočtové opatření 03/2018
 10. Schválení o podnikatelském záměru o pronájmu nebytových prostor
 11. Ostatní
 12. Diskuze
 13. Závěr