Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 3. 5. 2018

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (02/2018), které se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (01/2018)
  4. Informace ČOV, kanalizace, vodovod
  5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  6. Ostatní
  7. Diskuze
  8. Závěr