Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Poplatky 2018

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad ve Volárně sděluje, že místní poplatky na rok 2018 (poplatek za svoz komunálního odpadu a bioodpadu, poplatek ze psa) je možno hradit na pokladně OÚ ve Volárně každé pondělí 7 – 13 a 15 – 20 hodin, středu 7 – 13 a 15 – 17 hodin  a každý čtvrtek 7 – 13 a 15 – 18 hod nebo bezhotovostně na účet obce č. 8728151/0100.

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2018:

         činí 550 Kč/trvale žijící osobu/rok

         činí 550 Kč/rekreační objekt/rok

 

Poplatek za svoz bioodpadu na rok 2018:

         činí 300 Kč/sběrnou nádobu

 

 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2018 / ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.3.2018 a do 30.6.2018. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více členů domácnosti, je variabilním symbolem číslo popisné.

Poplatek za psa na rok 2018:

         činí za prvního psa 100 Kč/ rok

         činí za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100 Kč/ rok

 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. 2018. Při bezhotovostní platbě je variabilní symbol rodné číslo poplatníka. V případě úhrady za více psů ještě uveďte číslo popisné.