Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 21. 12. 2017

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (08/2017), které se koná ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (07/2017)
 4. Schválení platů zastupitelů
 5. Schválení rozpočtu na rok 2018
 6. Schválení střednědobého výhledu 2018 – 2026
 7. Schválení inventární komise
 8. Odpisový plán
 9. Rozpočtové opatření č. 6
 10. Diskuze
 11. Závěr