Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Schválení strategie MAS Zálabí

Schválení Strategie MAS Zálabí, z. s.

Dne 13. 11. 2017 byla schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí a MAS se tak může naplno pustit do přípravy a vyhlašování výzev na podporu projektů, které mají přispívat k rozvoji kvality života ve venkovském prostředí. Příjemci budou mít možnost realizovat projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Žadatelé tak mohou získat dotační prostředky např. na rekonstrukci a modernizaci mateřských a základních škol, výstavbu či rekonstrukci cyklostezek a cyklotras, komunitní centra, dětské kluby a skupiny, příměstské dětské tábory, podporu místních výrobků, zemědělských a dalších podniků Dále bude možné podpořit projekty na začleňování znevýhodněných osob na trh práce, vzdělávací, aktivizační a motivační programy a řadu dalších.

Schválení strategie je důležitým mezníkem pro umožnění čerpání finančních prostředků EU prostřednictvím místní akční skupiny v dalších letech a představuje dokončení více než čtyřleté práce na tomto strategickém dokumentu.

Díky schválené strategii může náš region využít více než 43 mil. Kč z dotačních prostředků EU.  Samotný schvalovací proces tohoto velmi obsáhlého dokumentu probíhal na řídících orgánech příslušných programů téměř dva roky.

První výzvy na předkládání žádostí o podporu plánuje MAS Zálabí postupně vyhlašovat v první polovině roku 2018.

Všem, kteří plánují předložení projektu prostřednictvím MAS, doporučujeme včasnou konzultaci projektového záměru s pracovníky kanceláře MAS.

MAS Zálabí děkuje všem aktérům za spolupráci na tvorbě strategie.