Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 20. 11. 2017

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (07/2017), které se koná v pondělí 20. 11. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (06/2017)
  4. Informace o kolaudaci vodovod, kanalizace a ČOV
  5. Rozvržení výdajů obce pro rok 2018
  6. Příspěvek Mateřské školce Jestřabí Lhota
  7. Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Volárna, z.s.
  8. Rozpočtové opatření (05/2017)
  9. Diskuze
  10. Závěr