Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

     14.11.2017        od : 07:00 hod      do : 15:00 hod.

Dotčená čísla popisná:

10 134 139 147 15 154 161 175 176 185 190 59 61 64 66 67 69 70 71 72 73 82 85 86 88 parc.č. 761/13

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz