Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 25. 9. 2017

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (05/2017), které se koná v pondělí 25. 9. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Kontrola usnesení (04/2017)
  4. Informace vodovod, kanalizace a ČOV
  5. Schválení provozovatele kanalizace, vodovod, ČOV
  6. Rozpočtové opatření (04/2017)
  7. Diskuze
  8. Závěr