Obec Volárna, Volárna 137, 280 02 Kolín volarna@volarna.cz 321 320 022

Zasedání zastupitelstva 27. 4. 2017

Starosta obce Volárna

Vás srdečně zve

na veřejné zasedání zastupitelstva obce Volárna (03/2017), které se koná ve čtvrtek  27 . 4. 2017 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Volárně

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (02/2017)
 4. Darovací smlouva vodovodní šachty, odpadní jímky
 5. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí a zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu pro p. č. 816/7
 6. Schválení dohody o spádovosti MŠ
 7. Dodavatel a cena vodovodních šachet
 8. Nabídka k odkoupení pozemku p.č. 1154/2
 9. Řešení vlastnictví pozemku p. č. 1294
 10. Žádost o vyjmutí lokality Váha z chráněného území
 11. Rozpočtové opatření (02/2017)
 12. Diskuze
 13. Závěr